NiceaEvents – İznik Turları

İznik Hakkında

Tarihi ve Doğayı İliklerinize Kadar Hissetmeye Hazır Olun…

  • İznik, Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316’da kurulmuştur.
  • Lysimakhos, M.Ö. 301’de Antigonius’u mağlup eder ve kenti yönetimi altına alarak, o dönemin geleneklerine göre kente sevgili karısının adı olan Nikaia adını verir.

İlk ekümenik konsil, M.S. 325 tarihinde 218 piskoposun katılımıyla İznik Ayasofya’da yapılmış ve Hristiyanlık dinine hayat veren ve “İznik Yasaları” adıyla bilinen 20 maddelik karar Senatüs Sarayında alınmıştır.

İlk Türk Başkenti

Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın Bizans ordularını Malazgirt’te 1071’de yenmesinden sonra 1075 tarihinde Nicea’yı aldı ve 1080 yılında Selçuklu devletinin başkenti yaptı. Adını da Nicea’nın izi anlamında “İznik” olarak değiştirdi.

İznik Nüfus: 20.355 (Merkez)

Alan  : 736,5 km²

İklim  : Ilıman (Yıllık Ort. Sıcaklık 14’)

Rakım   : 85 Mt.

Sınır İller  : Bursa, Bilecik, Yalova, İzmit-Kocaeli, Sakarya